KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Kommunägda fastigheter


Typ av underlag: Tjänst
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Karttjänst som visar vilken mark Stockholms stad äger, om marken förvaltas av stadens förvaltningar eller bolag samt vilken mark som är upplåten med tomträtt.


Kategorisering
Ämnesområde

Fastigheter och fysisk planering


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2017-07-03
Länkar
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/expl/web/WMS_EXPL_FASTIGHET?
WMS
Geografi

Maximera

Sök vidare i Dataportalen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Kommunägda fastigheter
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Kommunägda fastigheter
Datum
Publicerat
Identifierare för resurs
9b22e337-8e37-4fc2-a7a0-57a26a1d311d
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Stockholms stad
Ansvarig organisation
Stockholms stad - Exploateringsnämnd
Kontakt
Stockholms stad - Exploateringsnämnd
Informationsägare
Stockholms stad - Exploateringsnämnd
Informationsförvaltare
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Ämnesområden
Fastigheter och fysisk planering
Klassificering
Tjänsteklassificering
Tjänst för åtkomst till karta
Publiceringsmål
Extern dataportal
TYP AV TJÄNST
Visning
Egenskaper för tjänst
Tillhandahållande
Online-länkar
Actions Column URL Description
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/expl/web/WMS_EXPL_FASTIGHET?
WMS
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/expl/web/WMS_EXPL_FASTIGHET?
Undehåll
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Kartan framställs genom att klassificera data från lantmäteriets fastighetsregister och uppdateras kontinuerligt

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsfrekvens
Årligen
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-11-09
Resurstyp
Tjänst
Metadatastandard
ISO 19115:2003/19139 ( 1.0 )
Identifierare för metadatamängden
eafeb1e1-4cca-4ddc-b7a0-6fda6287b27a
Resursklass
Verksamhetsdata