KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Biotopdatabasen 2019


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Biotopdatabasen från 2019. Biotopkarteringen är både en metodik och en biotopdatabas som visar naturens egenskaper och markanvändning. Syftet är att underlaget ska användas för analyser av natur, ekosystemtjänster och gröna infrastruktur. Bygger på en hybridmetod i flera steg, omfattande bl a semiautomatiska klassningar från fjärranalys och nationella data samt flygbildstolkning av IR-bilder. Karteringen är utförd av Stockholms Universitet (Institutionen för naturgeografi) samt Calluna AB.


Kategorisering
Ämnesområde

Biologi och ekologi


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2019-12-31
Underhållsfrekvens: vid behov
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.1
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
https://open-data-sthlm-miljo.hub.arcgis.com/datasets/b89445e6ffab414bb1fca76b1a361496_49
ESRI
https://experience.arcgis.com/experience/f2ffe82e0d624cca9ea67bbb4ff4915e
ESRI
Exempelbild
 • Exempelbild
 • Geografi
  Täckningsområde: Kommun.Stockholm

  Maximera

  Sök vidare i Dataportalen
  Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
  Alla Metadata
  Information om resurs
  Identfiering
  Titel
  Biotopdatabasen 2019
  Datum
  Skapat 2019-12-31
  Identifierare för resurs
  b3d2ea9a-88fe-4d7e-9237-71d762a15534
  Kontakt
  Kontakt
  Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
  Stockholms stad
  Ansvarig organisation
  Stockholms stad - Miljöförvaltningen
  Kontakt
  Stockholms stad - Miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Informationsägare
  Stockholms stad
  Utgivare
  Stockholms stad - Miljöförvaltningen
  Informationsförvaltare
  Beskrivning av resurs
  Sammanfattning
  Ämnesområden
  Biologi och ekologi
  Exempelbild
 • Exempelbild
 • Klassificering
  Publiceringsmål
  Extern dataportal
  Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
  3.Öppet format
  Verksamhet
  Stadsmiljö, Ekologisk infrastruktur, Naturinventeringar
  Information om utsträckningar
  Utsträckning
  Geografisk utsträckning
  Identifierare för geografisk utsträckning
  AdminOmråde:Kommun.Stockholm
  Västligaste longitud 17.7605
  Östligaste longitud 18.2011
  Sydligaste latitud 59.2272
  Nordligaste latitud 59.4403
  Tidsmässig utsträckning
  Från
       -           -     
  Till
  Egenskaper för data
  Språk i resurs
  Svenska
  Tillhandahållande
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  https://open-data-sthlm-miljo.hub.arcgis.com/datasets/b89445e6ffab414bb1fca76b1a361496_49
  ESRI
  https://open-data-sthlm-miljo.hub.arcgis.com/datasets/b89445e6ffab414bb1fca76b1a361496_49
  https://experience.arcgis.com/experience/f2ffe82e0d624cca9ea67bbb4ff4915e
  ESRI
  https://experience.arcgis.com/experience/f2ffe82e0d624cca9ea67bbb4ff4915e
  Distributionskontakt

  Distributionskontakt

  Undehåll
  Underhåll
  Underhållsfrekvens: vid behov

  Kommentar:

  Kvalitetsinformation
  Tillkomsthistorik

  Se sammanfattning.

  Händelselogg
  Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
  2019-12-31
  Skapat data

  -

  2022-07-11
  Reviderat metadata

  Metadata reviderades av miljöförvaltningens informationsförvaltare

  Restriktioner
  Åtkomstrestriktioner
  Inga begränsningar

  Inga begränsningar

  Användningsrestriktioner
  http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.1
  Förvaltningsstatus
  Förvaltningsstatus
  Aktuell
  Granskningsfrekvens
  Årligen
  Information om metadata
  Språk i metadata
  Svenska
  Datum för metadata
  2024-05-16
  Resurstyp
  Datamängd
  Metadatastandard
  SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
  Identifierare för metadatamängden
  Miljodata0001
  Resursklass
  Verksamhetsdata