KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Cykelpump


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Punktgeometri som visar cykelpumpar inom Stockholms kommun. Verksamhet Områdesplanering, Trafikplanering, Trafikkontoret


Kategorisering
Ämnesområde

Transporter


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2012-03-09
Reviderat: 2023-03-15
Underhållsfrekvens: Kontinuerlig
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Creative commons CC0 1.0 Universiell
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
https://openstreetWS.stockholm.se
Info
https://openstreetWS.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx
DL
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:Cykelpump_Punkt&outputFormat=GeoPackage
DL
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs?typename=od_gis:Cykelpump_Punkt
WFS
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wms?layers=od_gis:Cykelpump_Punkt
WMS
Geografi
Täckningsområde: Kommun.Stockholm

Maximera

Sök vidare i Dataportalen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
TK Open data WMS tjänst
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Cykelpump
Datum
Publicerat
Reviderat 2023-03-15
Identifierare för resurs
575be7dd-c735-4497-a73b-a10fbf00a8c2
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Stockholms stad
Ansvarig organisation
Stockholms stad - Trafikkontoret
Kontakt
Stockholms stad - Trafiknämnd
Informationsägare
Beskrivning av resurs
Sammanfattning

Punktgeometri som visar cykelpumpar inom Stockholms kommun. Verksamhet Områdesplanering, Trafikplanering, Trafikkontoret

Ämnesområden
Transporter
Klassificering
Publiceringsmål
Extern dataportal
Nyckelord
cykel
Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
4.URI som identifierare
Tjänsteklassificering
Tjänst för åtkomst till karta
Verksamhet
Trafikplanering
Information om utsträckningar
Utsträckning
Beskrivning av utsträckning

Stockholms kommun

Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
AdminOmråde:Kommun.Stockholm
Västligaste longitud 17.7605
Östligaste longitud 18.2011
Sydligaste latitud 59.2272
Nordligaste latitud 59.4402
Tidsmässig utsträckning
Från
     -           -     
Till
Egenskaper för data
Rumsligt referenssystem
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5850
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Format
Formatnamn Format URL Version Specification Specification URL
WMS
1.1.1 och 1.3.0
WFS
1.0.0 och 1.1.0
GeoPackage
Via WFS och GeoServer
Online-länkar
Actions Column URL Description
https://openstreetWS.stockholm.se
Info
https://openstreetWS.stockholm.se
https://openstreetWS.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx
DL
https://openstreetWS.stockholm.se/LvWS-2.2/Lv.asmx

Beskrivning av LvWS APIs olika metoder.

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:Cykelpump_Punkt&outputFormat=GeoPackage
DL
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs/?version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=od_gis:Cykelpump_Punkt&outputFormat=GeoPackage

Export via WFS och GeoService returnerar en GeoPackage

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs?typename=od_gis:Cykelpump_Punkt
WFS
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wfs?typename=od_gis:Cykelpump_Punkt

OGC Web Feature Service 1.0.0 och 1.1.0. Gällande featuretype hittas i capabilities informationen (FeatureType)

https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wms?layers=od_gis:Cykelpump_Punkt
WMS
https://openstreetgs.stockholm.se/geoservice/api/ba9e5991-379f-4eb4-b6a3-e288a3730b2a/wms?layers=od_gis:Cykelpump_Punkt

OGC Web Map Service 1.1.1 och 1.3.0. Gällande featuretype hittas i capabilities informationen (FeatureType)

Distributionskontakt

Distributionskontakt

Undehåll
Underhåll
Underhållsfrekvens: Kontinuerlig

Kommentar:

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

-Ingående datakällor (kort):-Datainsamlingsmetoder:

Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2023-03-15
Reviderad - data

Underhållsfrekvens för data: Kontinuerlig

Restriktioner
Användbarhetsbegränsningar

Inga begränsningar

Åtkomstrestriktioner
Ingen begränsning

Ingen begränsning

Användningsrestriktioner
Creative commons CC0 1.0 Universiell
Konfidentialitet
Ingen eller försumbar
Riktighet
Ingen eller försumbar
Tillgänglighet
Ingen eller försumbar
Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsfrekvens
Årligen
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-04-05
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
LvFeature12436332
Resursklass
Verksamhetsdata