KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Ekdatabasen - Kärnområden


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Kartering utförd 2006 av värdefulla ekmiljöer i Stockholms stad.


Kategorisering
Ämnesområde

Biologi och ekologi


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2006-12-31
Underhållsfrekvens: vid behov
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.6
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
Info
http://miljodataportalen.stockholm.se/api/ekdatabasen-2006-karnomraden
API
https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mf:ekdatabasen-2006-karnomraden
WMS
Geografi
Täckningsområde: Kommun.Stockholm

Maximera

Sök vidare i Dataportalen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Karttjänst Kärnområden
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Ekdatabasen - Kärnområden
Datum
Skapat 2006-12-31
Identifierare för resurs
278d9bd6-6f3a-4537-a4d1-3a4bd3ff0e5c
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Ansvarig organisation
Miljöförvaltningen
Kontakt
Stockholms stad - Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Informationsägare
Miljöförvaltningen
Informationsförvaltare
Beskrivning av resurs
Sammanfattning

Kartering utförd 2006 av värdefulla ekmiljöer i Stockholms stad.

Ämnesområden
Biologi och ekologi
Klassificering
Publiceringsmål
Extern dataportal
Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
3.Öppet format
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
AdminOmråde:Kommun.Stockholm
Västligaste longitud 17.7605
Östligaste longitud 18.2011
Sydligaste latitud 59.2272
Nordligaste latitud 59.4408
Egenskaper för data
Språk i resurs
Svenska
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Actions Column URL Description
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
Info
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
http://miljodataportalen.stockholm.se/api/ekdatabasen-2006-karnomraden
API
http://miljodataportalen.stockholm.se/api/ekdatabasen-2006-karnomraden
https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mf:ekdatabasen-2006-karnomraden
WMS
https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mf:ekdatabasen-2006-karnomraden
Undehåll
Underhåll
Underhållsfrekvens: vid behov

Kommentar:

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Se sammanfattning.

Händelselogg
Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
2020-05-18
Reviderat metadata

Metadata reviderades av miljöförvaltningens informationsförvaltare för att passa stadens riktlinjer, distributionslänkar testades - är ok.

2006-12-31
Skapat data

-

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
Inga begränsningar

Inga begränsningar

Användningsrestriktioner
http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.6
Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Aktuell
Granskningsfrekvens
Årligen
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-04-17
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
74cfd75f-125c-4e44-b7fa-690311103fc4
Metadatakontakt
Resursklass
Verksamhetsdata