KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Ekdatabasen - Kärnområden


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Kartering utförd 2006 av värdefulla ekmiljöer i Stockholms stad.


Kategorisering
Ämnesområde

Biologi och ekologi


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2006-12-31
Underhållsfrekvens: vid behov
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.6
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
Info
Exempelbild
 • Geografi
  Täckningsområde: Kommun.Stockholm

  Maximera

  Sök vidare i Dataportalen
  Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
  Alla Metadata
  Information om resurs
  Identfiering
  Titel
  Ekdatabasen - Kärnområden
  Datum
  Skapat 2006-12-31
  Identifierare för resurs
  0afea5e8-7d68-4032-8115-9cd2d540bdad
  Kontakt
  Kontakt
  Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
  Stockholms stad
  Ansvarig organisation
  Stockholms stad - Miljöförvaltningen
  Kontakt
  Stockholms stad - Miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Informationsägare
  Stockholms stad - Miljöförvaltningen
  Informationsförvaltare
  Beskrivning av resurs
  Sammanfattning

  Kartering utförd 2006 av värdefulla ekmiljöer i Stockholms stad.

  Ämnesområden
  Biologi och ekologi
  Exempelbild
 • Klassificering
  Publiceringsmål
  Extern dataportal
  Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
  3.Öppet format
  Information om utsträckningar
  Utsträckning
  Geografisk utsträckning
  Identifierare för geografisk utsträckning
  AdminOmråde:Kommun.Stockholm
  Västligaste longitud 17.7605
  Östligaste longitud 18.2011
  Sydligaste latitud 59.2272
  Nordligaste latitud 59.4408
  Tidsmässig utsträckning
  Från
       -           -     
  Till
  Egenskaper för data
  Rumsligt referenssystem
  SWEREF99 18 00
  Språk i resurs
  Svenska
  Tillhandahållande
  Distributionskontakt
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
  Info
  http://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Ekmiljoer/
  Distributionskontakt

  Distributionskontakt

  Undehåll
  Underhåll
  Underhållsfrekvens: vid behov

  Kommentar:

  Kvalitetsinformation
  Tillkomsthistorik

  Se sammanfattning.

  Händelselogg
  Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
  2006-12-31
  Skapat data

  -

  2020-05-18
  Reviderat metadata

  Metadata reviderades av miljöförvaltningens informationsförvaltare för att passa stadens riktlinjer, distributionslänkar testades - är ok.

  Restriktioner
  Åtkomstrestriktioner
  Inga begränsningar

  Inga begränsningar

  Användningsrestriktioner
  http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.6
  Förvaltningsstatus
  Förvaltningsstatus
  Aktuell
  Granskningsfrekvens
  Årligen
  Information om metadata
  Språk i metadata
  Svenska
  Datum för metadata
  2024-02-22
  Resurstyp
  Datamängd
  Metadatastandard
  SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
  Identifierare för metadatamängden
  74cfd75f-125c-4e44-b7fa-690311103fc4
  Resursklass
  Verksamhetsdata