KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Resultat Stockholms Skyfallsmodell - Öppna Data


Typ av underlag: Tjänst
Ansvarig Organisation: Stockholm Vatten och Avfall

Beskrivning

Skyfall är ett regn som är så stort att det inte kan hanteras av dagvattensystemet och som innebär risker för liv, störningar på samhällsviktig verksamhet, allvarliga personella och materiella skador och skador på miljön. Dessa resultat kommer från Stockholms skyfallsmodell där simulering gjorts med 100-årsregn med klimatfaktor.Framtaget av Stockholm Vatten och Avfall och distribueras av Miljöförvaltningen i Stockholms stad.


Kategorisering
Ämnesområde

Insjövatten

Miljö

Fastigheter och fysisk planering

Höjddata

Atmosfär, klimatologi och meteorologi


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2018-06-01
Underhållsfrekvens: vid behov
Länkar
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-flodesvagar
WMS
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjup
WMS
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjupslut
WMS
Geografi
Täckningsområde: Kommun.Stockholm

Maximera

Sök vidare i Dataportalen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Extern WMS Resultat Stockholms Skyfallsmodell. Flödesvägar
Extern WMS Resultat Stockholms Skyfallsmodell. Maxdjup
Extern WMS Resultat Stockholms Skyfallsmodell. Maxdjupslut
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Resultat Stockholms Skyfallsmodell - Öppna Data
Datum
Publicerat
Identifierare för resurs
98c9d174-67f8-4473-b70d-a20adaa09ca6
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
GIS-kontakt
Ansvarig organisation
GIS-kontakt Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
GIS-kontakt Stockholm Vatten och Avfall
Informationsägare
GIS-kontakt Stockholm Vatten och Avfall
Utgivare
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Ämnesområden
Insjövatten,Miljö,Fastigheter och fysisk planering,Höjddata,Atmosfär, klimatologi och meteorologi
Klassificering
Tjänsteklassificering
Tjänst för åtkomst till karta
Publiceringsmål
Extern dataportal
Information om utsträckningar
Utsträckning
Beskrivning av utsträckning

Stockholms kommun

Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
AdminOmråde:Kommun.Stockholm
Västligaste longitud 17.760513045885
Östligaste longitud 18.201181477298
Sydligaste latitud 59.227284043906
Nordligaste latitud 59.440242928163
Egenskaper för tjänst
Tillhandahållande
Online-länkar
Actions Column URL Description
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-flodesvagar
WMS
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-flodesvagar

Miljöförvaltningens miljödata

http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjup
WMS
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjup

Miljöförvaltningens miljödata.

http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjupslut
WMS
http://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:skyfall-2018-maxdjupslut

Miljöförvaltningens miljödata.

Undehåll
Underhåll
Underhållsfrekvens: vid behov

Kommentar:

Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Fyll i!

Förvaltningsstatus
Förvaltningsstatus
Under framtagande
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2019-08-16
Resurstyp
Tjänst
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
5e3c1903-2d9e-4e34-a101-9d09cc9344fa
Resursklass
Verksamhetsdata