KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Stadsmuseets kulturhistoriska klassifcieringskarta


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Stockholms stadsmuseum ansvarar för att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Klassificeringen grundas på de inventeringar Stadsmuseet kontinuerligt gjort sedan 1970-talet och omfattar bebyggelse uppförd före 1960 eller 1990. Ställningstagandet om stadens kulturhistoriska klassificering fattas av Stadsmuseets chef, stadsantikvarien, på delegation av kommunfullmäktige. Klassificering av stadens bebyggelse är ett pågående arbete och nya klassificeringar förs in på den digitala kartan.


Kategorisering
Ämnesområde

Byggnader och konstruktioner


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2014
Länkar
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html
Info
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/kul/web/WMS_KUL_KLASSIFICERING_DPWEBMAP?
WMS
Geografi

Maximera

Sök vidare i Dataportalen
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Kulturhistorisk klassificering (WMS)
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
Stadsmuseets kulturhistoriska klassifcieringskarta
Datum
Skapat 2014
Publicerat
Identifierare för resurs
bc06dbd1-a808-494c-95f7-9b33f13aa296
Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Stockholms stad - Kulturförvaltningen
Kontakt
Stockholms stad - Kulturförvaltningen
Informationsägare
Stockholms stad
Ansvarig organisation
Beskrivning av resurs
Sammanfattning
Ämnesområden
Byggnader och konstruktioner
Klassificering
Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
Publicerad på webb
Publiceringsmål
Extern dataportal
Egenskaper för data
Tillhandahållande
Online-länkar
Actions Column URL Description
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html
Info
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html
Online-länkar
Actions Column URL Description
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/kul/web/WMS_KUL_KLASSIFICERING_DPWEBMAP?
WMS
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/dpmap/cust_sth/kul/web/WMS_KUL_KLASSIFICERING_DPWEBMAP?
Undehåll
Kvalitetsinformation
Förvaltningsstatus
Granskningsfrekvens
Årligen
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-10-13
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
59b72fb2-0588-4fda-88af-53d7772055bc
Resursklass
Enkla data