KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

SBK Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten (internt SBK)


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Kategorisering
Ämnesområde

Fastigheter och fysisk planering


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2019-05-14
Reviderat: 2022-10-26
Underhållsfrekvens: Kontinuerlig
Länkar
https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
Info
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
WMS
http://kartor.stockholm.se/bios/
App
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
WMS
Exempelbild
 • Exempelbild
 • Geografi
  Täckningsområde: Kommun.Stockholm

  Maximera

  Sök vidare i Dataportalen
  Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
  WMS-tjänst Detaljplaner (planområdesgränser för gällande planer och pågående planarbeten)
  WMS-tjänst Detaljplaner (planområdesgränser för gällande planer och pågående planarbeten)
  Alla Metadata
  Information om resurs
  Identfiering
  Titel
  SBK Detaljplaner mm - planområdesgränser för gällande planer och pågående detaljplanearbeten (internt SBK)
  Datum
  Skapat 1961-01-01
  Publicerat
  Reviderat 2022-10-26
  Identifierare för resurs
  811d9f6b-9c22-4a59-b2c4-4ad2c8c9f883
  Kontakt
  Kontakt
  Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
  Ansvarig organisation
  Kart- och geodataservice Stadsbyggnadskontoret - Stadsmätningsavdelningen - Geodatadistributionsenheten
  Kontakt
  Martin Schröder (Stadsbyggnadskontoret - Planavdelningen - Biträdande avdelningschef) Stockholms stad - Stadsbyggnadsnämnd
  Informationsägare
  Martin Schröder Stadsbyggnadskontoret - Planavdelningen - Planledningen
  Informationsförvaltare
  Beskrivning av resurs
  Sammanfattning
  Ämnesområden
  Fastigheter och fysisk planering
  Exempelbild
 • Exempelbild
 • Klassificering
  Publiceringsmål
  Extern dataportal
  Nyckelord
  Detaljplan
  Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
  1.Publicerad på webb
  Information om utsträckningar
  Utsträckning
  Geografisk utsträckning
  Identifierare för geografisk utsträckning
  AdminOmråde:Kommun.Stockholm
  Västligaste longitud 17.7605
  Östligaste longitud 18.2011
  Sydligaste latitud 59.2272
  Nordligaste latitud 59.4402
  Tidsmässig utsträckning
  Från 1861
       -           -     
  Till
  Egenskaper för data
  Rumsligt referenssystem
  http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3011
  Språk i resurs
  Svenska
  Tillhandahållande
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
  Info
  https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
  WMS
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
  http://kartor.stockholm.se/bios/
  App
  http://kartor.stockholm.se/bios/
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
  WMS
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_PLANOVERSIKT?layers=PL_Planer
  Undehåll
  Underhåll
  Underhållsfrekvens: Kontinuerlig

  Kommentar:

  Kvalitetsinformation
  Tillkomsthistorik

  .

  Händelselogg
  Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
  1961-01-01
  Skapat data

  Den äldsta ännu gällande stadsplanen (dnr L-275) ligger utmed Starndvägen.

  2019-05-14
  Publicerat data

  Publicerat datamängden som WMS-tjänst (inom Stockholms stad)

  2022-10-26
  Reviderad - data

  Underhållsfrekvens för data: Kontinuerlig

  2019-04-29
  Skapat metadata

  Metadata togs fram

  2023-04-06
  Reviderat metadata

  la till Informationsägare (Stockholms stad - Stadsbyggnadsnämnd)

  2023-04-06
  Reviderat metadata
  2023-04-04
  Reviderat metadata

  la till informationsförvaltare efter överenskommelse mellan Stadsmätningsavdelningen och Planavdelningen

  2023-04-13
  Reviderat metadata
  2023-04-13
  Reviderat metadata

  la till texten (internt SBK) i titeln på alla metadataposter som SBK hanterar

  2023-04-13
  Reviderat metadata

  la till filnamnet/namn på lagret () som Alternativ titel

  Förvaltningsstatus
  Förvaltningsstatus
  Aktuell
  Granskningsfrekvens
  Årligen
  Information om metadata
  Språk i metadata
  Svenska
  Datum för metadata
  2023-05-31
  Resurstyp
  Datamängd
  Metadatastandard
  SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
  Identifierare för metadatamängden
  4563bcc3-9739-46ad-994e-9479c51fdb9d
  Resursklass
  Verksamhetsdata