KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

SBK Sociotopkartan - kvaliteter i parker, natur och andra offentligt tillgängliga områden (2021)


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Kategorisering
Ämnesområde

Fastigheter och fysisk planering

Samhälle och kultur

Miljö


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2004-01-01
Reviderat: 2021-02-01
Underhållsfrekvens: vid behov
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
Creative commons CC0 1.0 Universiell
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
Info
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Definition_sociotop_sociotopkvaliteter.docx
DOK
\\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd005\006834\GIS-teamet\QGIS_stilfiler\Data\Stockholm_SBK\SBK Sociotopkartan - kvaliteter i parker, natur och andra offentligt tillgängliga områden (2021).qlr
LYR
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/SBK_sociotoper_2021.zip
data
https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Sthlm Sociotopkarta 2014 sweref ArcGis.zip
data
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
WMS
http://kartor.stockholm.se/bios/
App
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sociotopkarta/DPWebMap.html
App
http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
WMS
Exempelbild
 • Exempelbild
 • Geografi
  Täckningsområde: Kommun.Stockholm

  Maximera

  Sök vidare i Dataportalen
  Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
  WMS-tjänst Sociotopkartan
  WMS-tjänst Sociotopkartan
  Alla Metadata
  Information om resurs
  Identfiering
  Titel
  SBK Sociotopkartan - kvaliteter i parker, natur och andra offentligt tillgängliga områden (2021)
  Alternativ titel
  SBK_sociotoper_2021
  Datum
  Skapat 2004-01-01
  Publicerat
  Reviderat 2021-02-01
  Identifierare för resurs
  4d45a570-07dd-4c82-b078-ad92e88554db
  Kontakt
  Kontakt
  Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
  Ansvarig organisation
  Kart- och geodataservice Stadsbyggnadskontoret - Stadsmätningsavdelningen - Geodatadistributionsenheten
  Kontakt
  Stockholms stad - Stadsbyggnadsnämnd
  Informationsägare
  Ulrika Egerö Stadsbyggnadskontoret - Förvaltningsledning - Strategi- och utvecklingsenheten
  Informationsförvaltare
  Beskrivning av resurs
  Sammanfattning
  Ämnesområden
  Fastigheter och fysisk planering,Samhälle och kultur,Miljö
  Exempelbild
 • Exempelbild
 • Klassificering
  Publiceringsmål
  Extern dataportal
  Nyckelord
  Park
  Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
  1.Publicerad på webb
  Information om utsträckningar
  Utsträckning
  Geografisk utsträckning
  Identifierare för geografisk utsträckning
  AdminOmråde:Kommun.Stockholm
  Västligaste longitud 17.7605
  Östligaste longitud 18.2011
  Sydligaste latitud 59.2272
  Nordligaste latitud 59.4402
  Tidsmässig utsträckning
  Från
       -           -     
  Till
  Egenskaper för data
  Rumslig representation
  Raster
  Rumsligt referenssystem
  http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3011
  Språk i resurs
  Svenska
  Tillhandahållande
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
  Info
  https://kartor.stockholm/kartor-geodata/
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Definition_sociotop_sociotopkvaliteter.docx
  DOK
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Definition_sociotop_sociotopkvaliteter.docx
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  \\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd005\006834\GIS-teamet\QGIS_stilfiler\Data\Stockholm_SBK\SBK Sociotopkartan - kvaliteter i parker, natur och andra offentligt tillgängliga områden (2021).qlr
  LYR
  \\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd005\006834\GIS-teamet\QGIS_stilfiler\Data\Stockholm_SBK\SBK Sociotopkartan - kvaliteter i parker, natur och andra offentligt tillgängliga områden (2021).qlr
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/SBK_sociotoper_2021.zip
  data
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/SBK_sociotoper_2021.zip
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Sthlm Sociotopkarta 2014 sweref ArcGis.zip
  data
  https://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/Data/Stadsbyggnadskontoret/Sthlm Sociotopkarta 2014 sweref ArcGis.zip
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
  WMS
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
  http://kartor.stockholm.se/bios/
  App
  http://kartor.stockholm.se/bios/
  http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sociotopkarta/DPWebMap.html
  App
  http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sociotopkarta/DPWebMap.html
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
  WMS
  http://kartor.stockholm.se/bios/wms/app/baggis/web/WMS_STHLM_SOCIOTOP?
  Undehåll
  Underhåll
  Underhållsfrekvens: vid behov

  Kommentar:

  Uppdateringar genomförs vart 5:e år. Senast uppdaterad 2021.

  Kvalitetsinformation
  Tillkomsthistorik
  Händelselogg
  Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
  2004-01-01
  Skapat data

  Skapades under 2004

  2004-01-01
  Publicerat data

  Publicerades under 2004

  2014-01-01
  Manuellt reviderat data
  2009-01-01
  Manuellt reviderat data

  Reviderades under 2009

  2021-02-01
  Reviderad - data

  Ny data framtagen under början på 2021.

  2017-01-01
  Skapat metadata

  Metadata togs fram

  2020-02-25
  Reviderat metadata

  Lagt till en Esri SHAPE fil (originaldata från 2014) samt en wordfil med defintioner av sociotoper och sociotopkvaliteter

  2020-02-06
  Reviderat metadata

  Tagit bort länken till ouppdaterad hemsida Lagt till länken till ett tittskåp med sociotopkartan

  Restriktioner
  Åtkomstrestriktioner
  Inga begränsningar

  Inga begränsningar

  Användningsrestriktioner
  Creative commons CC0 1.0 Universiell
  Konfidentialitet
  Ingen eller försumbar
  Riktighet
  Måttlig
  Tillgänglighet
  Måttlig
  Förvaltningsstatus
  Förvaltningsstatus
  Aktuell
  Granskningsfrekvens
  Årligen
  Information om metadata
  Språk i metadata
  Svenska
  Datum för metadata
  2022-05-05
  Resurstyp
  Datamängd
  Metadatastandard
  SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
  Identifierare för metadatamängden
  3ed682aa-0443-44a4-8bee-1c7a42919504
  Resursklass
  Enkla data