KontaktVisa denna post i DataportalenSkriv utXMLHTML

Länk till posten

Bullerkartan 2012 - Väg Tåg 2m Leq 24h


Typ av underlag: Datamängd
Ansvarig Organisation: Stockholms stad

Beskrivning

Bullerkartläggning för Stockholm baserat på modelleringar utifrån trafikflöden, väg och tåg, under 2012. Kartan visar ekvivalent ljudnivå medelvärdesbildande över 24 timmar (Leq, 24h) 2 m över marknivå för rutor om 5*5 m..


Kategorisering
Ämnesområde

Miljö

Hälsa


Aktualitet
Skapat/Publicerat: 2016-05-22
Underhållsfrekvens: vid behov
VILLKOR FÖR ANVÄNDNING
http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.4
DU HAR TILLSTÅND ATT:
Personen som associerat ett verk med detta dokument har dedikerat verket till public domain 
genom att avsäga sig sina rättigheter till verket i hela världen enligt upphovsrättslagstiftningen, 
inklusive alla relaterade och närstående rättigheter, så lågt lagen tillåter. 

Du får kopiera, modifiera, distribuera och framföra verket, 
även i kommersiellt syfte, 
utan att fråga om lov. Se Annan information nedan. 

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv
Full licenstext: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
Länkar
https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:bullerkartan-2012-vagtag2mleq24h
WMS
Exempelbild
 • Exempelbild
 • Geografi
  Täckningsområde: Kommun.Stockholm

  Maximera

  Sök vidare i Dataportalen
  Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
  Karttjänst
  Alla Metadata
  Information om resurs
  Identfiering
  Titel
  Bullerkartan 2012 - Väg Tåg 2m Leq 24h
  Datum
  Skapat 2016-05-22
  Identifierare för resurs
  5d912ab4-3476-4565-8bb6-5dbb45c033dc
  Kontakt
  Kontakt
  Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
  Stockholms stad
  Ansvarig organisation
  Miljöförvaltningen
  Kontakt
  Stockholms stad - Miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Informationsägare
  Miljöförvaltningen
  Informationsförvaltare
  Beskrivning av resurs
  Sammanfattning
  Ämnesområden
  Miljö,Hälsa
  Exempelbild
 • Exempelbild
 • Klassificering
  Publiceringsmål
  Extern dataportal
  Klassificering av öppna länkade data (5-stjärnor)
  3.Öppet format
  Information om utsträckningar
  Utsträckning
  Geografisk utsträckning
  Identifierare för geografisk utsträckning
  AdminOmråde:Kommun.Stockholm
  Västligaste longitud 17.7605
  Östligaste longitud 18.2011
  Sydligaste latitud 59.2272
  Nordligaste latitud 59.4406
  Tidsmässig utsträckning
  Från
       -           -     
  Till
  Egenskaper för data
  Språk i resurs
  Svenska
  Tillhandahållande
  Distributionskontakt
  Online-länkar
  Actions Column URL Description
  https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:bullerkartan-2012-vagtag2mleq24h
  WMS
  https://kartor.miljo.stockholm.se/geoserver/wms?layers=mfraster:bullerkartan-2012-vagtag2mleq24h
  Distributionskontakt

  Distributionskontakt

  Undehåll
  Underhåll
  Underhållsfrekvens: vid behov

  Kommentar:

  Kvalitetsinformation
  Tillkomsthistorik

  Se sammanfattning.

  Händelselogg
  Händelsedatum Händelsetyp Beskrivning
  2016-05-22
  Skapat data

  -

  2020-05-18
  Reviderat metadata

  Metadata reviderades av miljöförvaltningens informationsförvaltare för att passa stadens riktlinjer, distributionslänkar testades - är ok.

  Restriktioner
  Åtkomstrestriktioner
  Inga begränsningar

  Inga begränsningar

  Användningsrestriktioner
  http://gde.metagis.se/metadata-codelist/useConstraints.xml#CC01.4
  Förvaltningsstatus
  Förvaltningsstatus
  Aktuell
  Granskningsfrekvens
  Årligen
  Information om metadata
  Språk i metadata
  Svenska
  Datum för metadata
  2023-06-20
  Resurstyp
  Datamängd
  Metadatastandard
  SS-EN ISO 19115:2005-se 4.0 ( 4.0 )
  Identifierare för metadatamängden
  1d08d11e-5e71-432c-879e-b8e2ed9083ed
  Metadatakontakt
  Resursklass
  Verksamhetsdata